[2s.mk-friends] КИКА состанок октомври 2012

Misha Popovikj popmisa at gmail.com
Thu Oct 25 09:55:43 UTC 2012


Се согласувам дека треба да има образложение. Токму затоа и состанокот
траеше долго бидејќи образложувавме пред да донесеме заклучок.

Образложенијата сега ќе треба да се напишат и онлајн. Но да нема
забуна, ако некој не се согласува со правилата може да ги доведе во
прашање но се додека не се променат, правилата се почитуваат.

Misha Popovikj
http://stream.kiberkotle.net


More information about the Ossm-members mailing list