[2s.mk-friends] КИКА состанок октомври 2012

Azder azhder at gmail.com
Fri Oct 26 11:04:46 UTC 2012


> Сето ова си можел да го кажиш на состанокот најавен 1-2 недели
> унапред, сега, да се изразам со скопски жаргон, сериш мед.
>
> позз.

Се молат сите што имаат лични проблеми со мене да си ги чуваат надвор
од една академски настроена расправа за transparent governance и со
тоа да ја оттргнуваат целта на оваа дискусија потранспарентна отколку
таа на состанокот кога не сум можел да присуствувам поради работни
обврски.

Благодарам.

Со зборови со кои што би можел да ме разбереш:
Не знаеш дали сум можел затоа не сери мед ако не сакаш да помогнеш.

Се читаме (Se chitame).


More information about the Ossm-members mailing list