[2s.mk-friends] Локализирање на We Make It

Mike Dupont jamesmikedupont at googlemail.com
Tue Sep 11 19:57:15 UTC 2012


http://www.flossk.org/en/blog/arduino-kit-kosovo-macedonia-and-albania-we-make-it-unboxing
here is my unboxing post, thanks to aleks and luca and redon for making
this happen

2012/9/11 Aleks <aleks at slobodensoftver.org.mk>

> *We Make It* е кит за електроника кој што содржи ардуино и компоненти за
> изработка на 20 експерименти со нив.
>
> Проектот се работи во соработка на 3 организации - КИКА од МК, FLOSSK од
> Косово и OpenLabs од Албанија.
>
> Првата алфа верзија на китот беше успешно промовирана на SFK12
> конференцијата во Приштина минатиот викенд.
>
> Потребни се луѓе кои би ја превеле документацијата за китот од Англиски на
> Македонски. Документацијата е сеуште во изработка, но за 2-3 недели ќе биде
> целата завршена.
>
> Дали има некој што би се нафатил на ова ?
>
> --
> Aleksandar (Aleks) Lazarov
> - Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information
> Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal
> Processing
> - Member of the Free Software Macedonia Organization
> - Ham Radio operator (Z32AL)
> - GNU/Linux user.
>
> ______________________________**_________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.**org.mk <Ossm-members at lists.softver.org.mk>
> http://lists.softver.org.mk/**listinfo/ossm-members<http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members>
>-- 
James Michael DuPont
Member of Free Libre Open Source Software Kosova http://flossk.org
<http://flossk.org>Saving wikipedia(tm) articles from deletion
http://SpeedyDeletion.wikia.com
Contributor FOSM, the CC-BY-SA map of the world http://fosm.org
Mozilla Rep https://reps.mozilla.org/u/h4ck3rm1k3
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120911/fe4a1565/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list