[2s.mk-friends] ODT -MK стандард.

Azder azhder at gmail.com
Sat Sep 29 15:13:47 UTC 2012


>
> можеш да се повикаш на стандардот во институции
>

 која практична корист од тоа?


More information about the Ossm-members mailing list