[2s.mk-friends] Состанок за КИКА - Сабота 6-ти Јули

novica novica at on.net.mk
Sun Jul 7 18:12:09 UTC 2013


Очигледно во некој момент сум правел survey за кика и 2с.мк,
за да го спроведеме во новата година.

Зошто сум го заборавил не знам,
но еве го сега ако некој сака да го користи:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdpVjljZlFrX0dObHhXU3pUbThQb3c6MQ#gid=0

--nnvc


More information about the Ossm-members mailing list