[2s.mk-friends] Бесплатни full-text книги од ACM

Gorjan Petrovski mogi57 at gmail.com
Sat Mar 9 17:17:49 UTC 2013


Well damn... :-/
Тамам помислив дека не е безвреден ACM.


2013/3/9 Andrej T. <andrejtrajchevski at gmail.com>

> Update: не сите од книгите се достапни за download, иако се излистани. За
> некои бара ACM Professional Membership кој се плаќа. Други мора да се
> читаат online преку некој нивен систем.
>
>
> 2013/3/9 Andrej T. <andrejtrajchevski at gmail.com>
>
> Минатиот GSoC сите примени студенти добија една година претплата на ACM
>> (Association for Computing Machinery). Денеска видов дека една од работите
>> кои следуваат со претплатата е бесплатно преземање на голем број tech книги
>> од нивната библиотека.
>>
>> Направив листа од сите книги кои ги нудат:
>>
>> https://gist.github.com/whoeverest/5124120
>>
>> Ако некоја од книгиве ви се види интересна, пратете порака на групава, ќе
>> ја симнам и ќе ви ја пратам на email. :-)
>>
>> Андреј Т.
>>
>> --
>> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
>>
>
>
>
> --
> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130309/b57febf5/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list