[2s.mk-friends] изворен код во сопственост на јавна власт

novica novica at on.net.mk
Sat Nov 16 08:52:15 UTC 2013


> Ова значи дека за сите софтверски решенија изработени за потребите на
> орган на јавна власт треба да биде достапен и изворниот код.

Сопственост над изворниот код значи дека државниот орган ќе ги има сите
четири слободи од дефиницијата на ФСФ.

Но, тоа не значи дека јавноста ќе може да го види кодот.-- 
ннвц


More information about the Ossm-members mailing list