[2s.mk-friends] Social Freelancing во Хаклаб

Tamara Atanasoska tamara.atanasoska20 at gmail.com
Fri Oct 25 15:24:09 UTC 2013


2013/10/25 Andrej T. <andrejtrajchevski at gmail.com>

> >> Тоа што ти сега го предлагаш во суштина е coworking space за кој што
> >> нема да се плаќа. Тоа е нонсенс.
> > се слагам со ова у принцип.
>
> Да, ова држи вода. Ако се покаже дека има интерес за иницијативата, треба
> заинтересираните барем да ги покријат трошоците што ги направиле, за тоа се
> слагам.
>
> Од понеделник планирам да доаѓам преку ден по неколку саати преку ден, ќе
> им спомнам на неколку другари да ми прават друштво. Ковач исто спомна дека
> би дошол, Дамјан не се изјасни. Ќе видиме дали воопшто има заинтересирани
> луѓе за концептот, па ако има - ќе мислиме понатака што и ќе се договараме
> на состаноци.
>

Затоа што и јас учествувам финансиски во одржувањето на хаклабот, еве и јас
да си кажам. Јас сум за. Во Скопје ќе се вратам на 11ти, и имам неколку
freelance договори, па би ги работела на овој начин, додека сум таму.


>
>
> --
> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20131025/316cb86b/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list