[2s.mk-friends] позајмување на проектор

Andrej T. andrejtrajchevski at gmail.com
Mon Apr 7 18:09:31 UTC 2014


2014-04-07 16:24 GMT+02:00 Jovanka Gulicoska <jovanka.gulicoska at gmail.com>:

> Дали може да го земам проекторот од хаклаб или ќе биде потребен за во
> сабота?
>

Земај. :-) Треба нешто посебно да се организираме за земање? Имам ја сега
клуч (и сум дежурен.)

-- 
Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20140407/0b9ff487/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list