[2s.mk-friends] позајмување на проектор

Jovanka Gulicoska jovanka.gulicoska at gmail.com
Mon Apr 7 18:13:00 UTC 2014


Па четврток можам да го земам после програмски. :)
On 7 Apr 2014 20:10, "Andrej T." <andrejtrajchevski at gmail.com> wrote:

> 2014-04-07 16:24 GMT+02:00 Jovanka Gulicoska <jovanka.gulicoska at gmail.com>
> :
>
>> Дали може да го земам проекторот од хаклаб или ќе биде потребен за во
>> сабота?
>>
>
> Земај. :-) Треба нешто посебно да се организираме за земање? Имам ја сега
> клуч (и сум дежурен.)
>
> --
> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20140407/f84a7d2d/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list