[2s.mk-friends] Social Freelancing во Хаклаб

Andrej T. andrejtrajchevski at gmail.com
Sat Oct 19 13:25:20 UTC 2013


Имам една идеја што сакам да ја пробам од понеделник, па ме интересира
мислењето на заедницата во врска со неа.

Последниве месеци подработував на интернет и почнувам да сфаќам кои се
предностите и мааните на ваквото работење. Можеби главната маана е
недостигањето на социјалниот момент што работењето во фирма го нуди.

Сакам почнувајќи од понеделник иднава недела да објавам дека секој работен
ден во фиксен период (мислев нешто како 11:00 - 15:00) хаклабот ќе биде
отворен за freelance-ери кои наместо да работат сами дома, би можеле да
дојдат и да си правиме друштво.

Мислам дека оваа иницијатива е во духот на хаклабот: луѓето кои мислам да
ги поканам се претежно програмери. Правилата кои важат за однесување во
хаклабот - ќе важат и во тој период. Луѓето кои би доаѓале ќе имаат
прилика, ако сакаат, да помогнат и да донираат благо, сокови, кафе или пари.

Одговорноста за хаклабот во овој период би ја презел јас (односно членот
што ќе го отвори хаклабот) и ќе биде независна од редовните неделни
дежурства. Периодот во кој би се собирале е време кога хаклабот е скоро
секогаш празен.

Па, кажете мислење. :-)

-- 
Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20131019/a815fdbb/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list